OFERTA

Oferujemy Państwu pełen zakres usług projektowych począwszy od doradztwa w zakresie wyboru terenu pod inwestycję, poprzez przygotowanie niezbędnych dokumentów formalno prawnych oraz projektu budowlanego a skoczywszy na uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla danej inwestycji.

Analizy przedprojektowe

Jeżeli planujecie Państwo inwestycję lecz nie macie pewności czy będzie możliwość jej realizacji w danym terenie, w ramach naszych usług jesteśmy w stanie sprawdzić możliwości zabudowy tego terenu, jego przeznaczenie i ewentualne obostrzenia wynikające z zapisów planu miejscowego lub warunków zabudowy, a także możliwości zapewniania dojazdu do niego lub wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Wykonujemy analizy możliwości zabudowy terenu, jego optymalnego lub maksymalnego zainwestowania, koncepcje urbanistyczne określające zakres zabudowy, układ komunikacyjny oraz wyposażenie techniczne, na podstawie których możemy starać się o wydanie warunków zabudowy dla konkretnej inwestycji.

 • Doradztwo inwestycyjne
 • Analizy możliwości zabudowy terenu i wyposażenia w infrastrukturę techniczną
 • Studium chłonności działki dla planowanej inwestycji
 • Wstępne badania gruntu, rozpoznanie geologiczne
 • Koncepcje urbanistyczne i architektoniczne
 • Prace koncepcyjne do celów opiniodawczych i decyzji administracyjnych

Dokumenty formalne

Służymy także pomocą w zakresie kompleksowej obsługi formalno-prawnej planowanej inwestycji. W ramach udzielonego przez Inwestora pełnomocnictwa możemy przygotować wnioski formalne, oraz uzyskać w jego imieniu, wymagane prawem dokumenty formalne i branżowe, konieczne dla uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla danej inwestycji. Pomożemy zaoszczędzić Państwa czas i przebrnąć przez skomplikowany proces administracyjny związany z przygotowaniem do realizacji inwestycji budowlanej.

 • Pozyskanie dokumentów formalno-prawnych koniecznych dla realizacji inwestycji
 • Warunki techniczne przyłączenia mediów
 • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji
 • Uzgodnienia lokalizacji zjazdu na działkę
 • Uzgodnienia branżowe
 • Dokumentacje geotechniczne, geologiczne i geologiczno-inżynierskie
 • Mapy do celów projektowych, obsługa geodezyjna

Projektowanie

W ramach naszych usług wykonujemy głównie projekty indywidualne budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, a także budynków usługowych, handlowych, użyteczności publicznej i opieki zdrowotnej. Od kilku lat projektujemy również zakłady produkcyjne, przemysłowe, magazynowe, a także zakłady produkcyjno-magazynowe branży spożywczej, dzięki współpracy z technologami i branżystami w tym zakresie.

Wykonujemy także adaptacje projektów typowych na terenie inwestycji, a także projekty rozbudowy i przebudowy budynków istniejących. Służymy pomocą również w ramach postępowań legalizacyjnych samowoli budowlanych poprzez sporządzenie dokumentacji budowlanej powykonawczej, projektów zamiennych i ekspertyz technicznych.

Oferujemy także usługę w zakresie wykonania budowlanych inwentaryzacji fotogrametrycznych, umożliwiających zamodelowanie komputerowe istniejących budynków i obiektów budowlanych, także o skomplikowanym układzie czy konstrukcji. Wykonanie takiego modelu 3D ułatwia znacznie prowadzenie dalszych prac projektowych i umożliwia dokładne określenie parametrów technicznych obiektów istniejących nie posiadających dokumentacji budowlanej.

 • Projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • Projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej
 • Projekty budynków produkcyjnych i magazynowych
 • Projekty zakładów produkcji spożywczej we współpracy z technologiem żywienia
 • Projekty budynków służby zdrowia
 • Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków i obiektów budowlanych
 • Projekty przebudowy istniejących budynków
 • Projekty podziałów budynków i lokali
 • Projekty rozbiórek istniejących budynków
 • Projekty zamienne i legalizacje samowoli budowlanych

Nadzór

W ramach współpracy z inżynierami budowlanymi posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi możemy pomóc Państwu także na etapie realizacji inwestycji, zapewniając kierowanie budową czy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

W razie potrzeby, możemy także służyć pomocą w ramach nadzoru autorskiego nad realizacją zaprojektowanej przez nas inwestycji, jej zgodności z dokumentacją oraz konsultacją ewentualnych zmian, które inwestor chciałby wprowadzić na etapie realizacji, a które, zgodnie z prawem, powinny być uzgodnione z projektantem.

W przypadku chęci wprowadzenia na etapie realizacji zmian do projektu budowlanego, możemy przygotować dla Państwa projekt zamienny (jeśli wymagają tego przepisy) lub inwentaryzację powykonawczą z wykazem zmian nieistotnych w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji budowlanej.

Zainteresowały Cię nasze projekty?

Widziałeś nasze realizacje?

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń aby uzyskać szczegóły naszej ofert

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.